Վարկի հաշվիչ
EvocaBank
*Հաշվարկում կիրառվել է վարկի մարման անուիտետային եղանակը: Ցանկության դեպքում հաճախորդը կարող է նաև ընտրել նվազող մնացորդով մարման եղանակը:
Վերոնշյալ տվյալները կրում են տեղեկատվական բնույթ, մանրամասներին և այլ պրոդուկտներին ծանոթանալու համար, այցելեք Բանկի կայք՝ evocabank.am